0

دانلو کتاب Engineering Mechanics Statics: Third Edition

توضیحات

این کتاب ( Engineering Mechanics statics ) پایه و کاربرد استاتیک را با تاکید بر اهمیت تحلیل بصری از موضوعات توضیح میدهد. همچنین به ویژه از طریق استفاده از نمودارهای بدن رایگان ارائه می دهد. همچنین از راه حل استراتژی، راه حل و فرایند گفتگو، یک راه حل برای حل مسئله  ترویج می کند.
نویسندگان بیشتر نمونه های طراحی و محاسباتی را توضیح و ارائه میدهند که این الزامات ABET 2000 را ادغام می کنند.

مقدمه ای از Engineering Mechanics statics

کتاب Engineering Mechanics statics یکی از کتاب های پایه ای رشته مکانیک و با سایر رشته های مرتبط هست.
پایه و اساس این درس قوانین نیوتن است که به ما کمک می کند مسائل را با استفاده از ابزارهایی که در این درس آشنا خواهیم شد، تحلیل کنیم. از مهمترین مباحث این کتاب، بحث تعادل می باشد که ما در کتاب به صورت کمامل به آن اشاره شده است.
قوی ترین ابزار ما برای تحلیل سازه ها  تعادل می باشد.
کتاب Engineering Mechanics statics یکی از کتاب های جامع مفید و کاربردی برای مهندسان مکانیک است.

چکیده کتاب:

سازه های مورد بررسی در درس استاتیک statics می توان به:

  • خرپاها
  • قاب و ماشین ها
  • تیر
  • کابل اشاره کرد که با استفاده از ابزارهای در دست از قبیل (روابط تعادل، نیروی اصطکاک و روش کار مجازی) در شرایط مورد نظر خود قادر به حل مسائل مهندسی خواهیم بود.

از دیگر مباحث مهم، می توان به خواص سطوح در این کتاب به طور کامل توضیح داده شده است. به معرفی مراکز سطح، گشتاورهای اول و دوم برای اشکال منظم و غیرمنظم، ممان اینرسی حول محورها و موارد دیگر می پردازد.
که از دیگر ابزارهای مهم ما برای حل مسائل مهندسی می باشند نیز اشاره شد است.
درس استاتیک جز درس پایه برای فراگیری دروس دینامیک، مقاومت مصالح و مکانیک سیالات در رشته مهندسی مکانیک می باشد.
اجسام مورد بررسی در Engineering Mechanics statics صلب و بدون حرکت در نظر گرفته می شود.

محصولات مرتبط

علی احمدی
تاریخ عضویت:۲۲ بهمن ۱۳۹۷

لینک کوتاه: