0

دانلود کتاب Advanced Thermodynamics for Engineers

توضیحات

اگر چه نظریه های پایه Thermodynamics for Engineers به وضوح توسط تعدادی از متون موجود پوشش داده شده است، اما ادبیات کمی وجود دارد که به موضوعات پیشرفته تر اشاره دارد.
براساس تجارب بیست و پنج ساله آموزش ترمودینامیک در سطح کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، برای تولید یک کتاب جامع برای پوشش کامل برنامه های ترمودینامیک Advanced Thermodynamics پیشرفته باشد.

چکیده کتاب:

این کتاب Advanced Thermodynamics for Engineers مفاهیم اساسی را که در سراسر طیف وسیعی از فن آوری های جدید اعمال می شود معرفی می کند.
یک مطالعه دقیق از احتراق برای نشان دادن چگونگی تبدیل انرژی شیمیایی در سوخت به انرژی گرمایی و انتشار گازهای گلخانه ای است.
تجزیه و تحلیل سلول های سوخت برای درک مستقیم تبدیل انرژی شیمیایی به برق به طور کامل ارائه شده است.
یک مطالعه دقیق از روابط برای انجام تجزیه و تحلیل پیچیده تر از هر دو گیاه با درجه حرارت پایین و ترمودینامیکی Thermodynamics غیرقابل برگشت، اصولی که ممکن است کلید های جدیدی برای پوشش موثر انرژی برای قدرت (مانند انرژی خورشیدی، سلول های سوختی) داشته باشند، فراهم می کند.
مثال ها در اکثر فصل ها به همراه تمرینات با راه حل ها گنجانده شده است.

این کتاب، ترمودینامیک Thermodynamics را از منظر تعادل بررسی می کند. این نشان می دهد که چگونه تمام سیستم ها تلاش می کنند تا به حالت تعادل ترمودینامیکی دست پیدا کنند و اینکه چگونه آنها نمی توانند واکنش نشان دهند.
ترمودینامیک پیشرفته از تجزیه و تحلیل ریاضی پیچیده اجتناب می کند. توضیحات روشن در مورد موضوعات پیچیده در این کتاب به کار رفته است.شاخه‌ای از علوم طبیعیاست که به بحث راجع به گرما و نسبت آن با انرژی و کار می‌پردازد. ترمودینامیک متغیرهای ماکروسکوپیک (همانند دما، انرژی داخلی، آنتروپی، تعادل و فشار) را برای توصیف حالت مواد تعریف و چگونگی ارتباط آن‌ها و قوانین حاکم بر آن‌ها را بیان می‌نماید. ترمودینامیک رفتار میانگینی از تعداد زیادی از ذرات میکروسکوپیک را بیان می‌کند. قوانین حاکم بر ترمودینامیک را از طریق مکانیک آماری نیز می‌توان بدست آورد.

محصولات مرتبط

علی احمدی
تاریخ عضویت:۲۲ بهمن ۱۳۹۷

لینک کوتاه: