0

دانلود کتاب A First Course in Finite Elements

توضیحات

این کتاب از علم دانشمندان و متخصصان، در مجموع ۵۰ سال تجربه تدریس در دوره های کارشناسی دربر گرفته شده است.
این کتاب روش المان محدودی را به عنوان یک روش عددی کلی برای حل مسائل مربوط به مهندسی
تحت معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ریاضیات مقایسه می کند.
تمرکز بر شکل گیری و کاربرد روش المان محدود از طریق ادغام نظریه عناصر محدود ،
توسعه کد و کاربرد نرم افزار یک تجربه عملی برای هر دانش آموز است.

چکیده کتاب :

این کتاب مقدماتی است و فقط شامل یک پس زمینه معتبر در ریاضیات و فیزیک است.
همه اینها در دوره های مهندسی و علوم در دو سال گذشته پوشش داده شده است.
علاوه بر این، بسیاری از مباحث خاص در ریاضیات ، مانند جبر ماتریس، برخی از مباحث در معادلات دیفرانسیل، و
مکانیک و فیزیک، مانند قوانین حفاظت و معادلات قانونی، پیش از آن بررسی شده است.
کتاب (A First Course in Finite Elements) عمومی است و در همه رشته میتواند کاربردی باشد.
در حالی که کتاب های درسی مقدماتی، کاربرد خاصی دارند روش المان محدود در این کتاب به عنوان یک هدف کلی نوشته شده است.

روش حل مسائل مهندسی توسط معادلات دیفرانسیل و مشتقات جزئی یک روش شناسی
برای به دست آوردن فرم ضعیف برای معادلات حاکم، یک گام مهمی در توسعه و درک عناصر محدود است.
در نتیجه، دانش آموزان و دانشجویان از انواع رشته های مختلف به همان اندازه از مطالب این کتاب سود خواهند برد.

محصولات مرتبط

علی تقی زاده
تاریخ عضویت:۲۳ بهمن ۱۳۹۷

لینک کوتاه: